Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii i my – fotostories jako ważny i znaczący głos jury w wyborze najciekawszych fotografii. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy brać udział w takim przedsięwzięciu.

“Autorami prac są uczestnicy Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” prowadzonego przez Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI w Warszawie. To osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, które pod kierunkiem fotografa Małgorzaty Mikołajczyk poznają język fotografii. Próbują wskazać nam obiektywem swoje własne odkrycia, często pokazując to, co dla innych jest tak oczywiste, że aż niewidoczne.

Aparat fotograficzny po bliższym poznaniu stał się dla nich przyjacielem. Jest cierpliwy, czeka spokojnie, zawsze gotowy na przyjęcie kolejnego naszego spojrzenia przez obiektyw. Nie trzeba z nim dyskutować, formułować długich wyjaśnień, daczego chcemy zrobić takie a nie inne zdjęcie. Nie trzeba z nim walczyć. Fakt, trzeba go nosić, często ustawiać na statywie, zadbać o stan baterii i czystość obiektywu. Ale przecież o każdą przyjaźń, jeśli się zrodzi, trzeba dbać.

Muzeum Gazownictwa w Warszawie przyjęło nas pod swój dach i zaoferowało możliwość spokojnej podróży przez historię. Niby bezużyteczne już dziś przedmioty jakby ożyły specjalnie dla fotografii, zaświeciły niezwykłym blaskiem. Skusiły nas, by poświęcić im swą uwagę. Zmusiły nas do maksymalnej koncentracji na nich, tu i teraz. Świat zewnętrzny, ze swoimi problemami i naszymi z nim, przestał istnieć.

Firma fotostories ufundowała wielkoformatowe powiększenia, dzięki czemu możemy pokazać te prace w formie wystawy.

A konkurs, jak to konkurs – był formą mobilizacji sił – rządzi się swoimi prawami. Musiało być posiedzenie jury, przyznanie nagród. Ale największą nagrodą jest wyjście z naszymi pracami na zewnątrz Ośrodka. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy już wkrótce na otwarcie wystawy (na początku lutego) w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.”

 tekst Małgorzata Mikołajczyk

Od siebie możemy tylko dodać, że naszego punktu widzenia była to dość trudne wyzwanie, wszystkie fotografie są rewelacyjne, ale które wybrać, żeby nikogo nie pominąć. Założenie było takie, że nie znamy autorów ani personalnie, ani z opisu. Otrzymaliśmy wyłącznie zdjęcia ponumerowane tak, jak wyszły z aparatu, cały czas mając gdzieś z tyłu głowy czyje są to prace.

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie - plener, wystawa, konkurs

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, wystawa, konkurs

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie - plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie - plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie - plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie - plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii

Muzeum gazownictwa w moim obiektywie – plener, konkurs, wystawa fotografii.

Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI powstało w 1995 r. Rocznie obejmujemy 2500 osób wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, socjoterapeutycznym, asystenckim, edukacyjnym, doradztwem zawodowym, pomocą rzeczową i materialną. Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Nasze programy są adresowane do zagrożonych wykluczeniem społecznym młodych ludzi — bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, nie uczących się, biednych, pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin, wychowanków dornów dziecka. Razem z nimi i dla nich tworzymy warunki wyrównywania szans w dostępie do wiedzy, pracy oraz rozwoju osobistego i zawodowego. Stowarzyszenie jest organizacją innowacyjną, poszukującą nowych rozwiązań. Wypracowujmy nowatorskie metody pracy odpowiadające nowym potrzebom społecznym.