Regulamin korzystania z serwisu fotostori|es.


$1

Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.fotostori.es jest Jakub Michalak, podmiot prowadzący działalności gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Wodnej 7.

$2

Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kontakt@fotostori.es lub formularz kontaktowy na stronie serwisu.

$3

Przedmiotem świadczenia usług  jest umowa kupna-sprzedaży.

$4

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

$5

Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient i są one opublikowane w części Opcje wysyłki sklepu.

$6

Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

$7

Konsument w ciągu 10 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

$8

Procedura gwarancyjna zawarta jest w karcie gwarancyjnej producenta. Jeżeli taka nie istnieje w trybie niezgodności towaru z umową klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie zakupionego towaru.Miejscem składania reklamacji w takim jest siedziba firmy wymieniona w $1.

$9

Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i przyjęcie jej przez sklep internetowy.

$10

Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

$11

Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze, nie dłużej jednak niż dni 30.

$12

Za zwłokę z odebraniem sprzedawca obciąży klienta kosztami przechowania towaru w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki.

$13

Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

$14

Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

$15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i  innych ustaw.